Lệnh giao hàng

Đây là tính năng dành riêng cho Nhà Phân Phối của công ty

Tải app iCPC1HN về máy và thực hiện Đăng ký tài khoản

 1. iPhoneapp iCPC1HN tải trên AppStore https://apps.apple.com/vn/app/cpc1hn/id1393555624?l=vi

 2. Androidapp CPC1HN tải trên Cửa hàng CHPlay https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bk.cpc1hn

 3. Các bạn tìm kiếm bằng từ khóa CPC1HN hoặc iCPC1HN

Bước 1:

Chọn mục "Đăng ký" để tiến hành đăng ký tài khoản

Bước 2:

Điền đầy đủ thông tin cá nhân

 1. Tên đầy đủ: Họ và tên

 2. Số điện thoại: Số điện thoại cá nhân

 3. Địa chỉ: Ghi rõ địa chỉ, nơi đang cư trú

 4. Email: Điền Email cá nhân. Nếu không có Email phải tự tạo riêng 1 email để nhận mật khẩu tài khoản (Email trong hình chỉ là minh họa, không được nhập vào)

Mỗi một tài khoản chỉ được sử dụng một email duy nhất, không thể dùng chung mail khi đăng ký tài khoản

 1. Bấm "Đăng ký" để hoàn tất.

Bước 3:

Nhận thông báo mật khẩu qua email cá nhân đã đăng ký

Đăng nhập vào hệ thống với Số điện thoai đăng ký + Mật khẩu đã được cấp

1. Đưa tính năng "Lệnh giao hàng" ra màn hình chính

 1. Chọn mục "Tất cả"

 2. Bấm "Sửa"

 3. Chọn thêm "Lệnh giao hàng"

 4. Bấm "Lưu" để đưa tính năng ra ngoài màn hình chính

2. Thực hiện giao hàng

 1. Bấm vào "Lệnh giao hàng"

 2. "Danh sách lệnh giao hàng" hiện lên. Bấm chọn mục "Đang ship" .

 • Danh sách các đơn hàng đi giao trong ngày của NPP sau khi được duyệt đơn sẽ hiển thị trong danh mục "Đang ship"

 1. Bấm chọn một kiện hàng để xem các đơn hàng trong Danh sách kiện hàng

 1. Trong đơn hàng, tích chọn trạng thái:

 • Thu tiền: Nếu thu được tiền đơn hàng

 • Không thu được tiền: Nếu không thu được tiền

 • Không gặp: Nếu không giao được hàng cho khách

 • Hoàn thành: Nếu giao hàng thành công cho Khách hàng

 1. Tích chọn Hoàn thành. Lựa chọn 1 trong hai trạng thái trên:

 • Chính xác: Nếu tọa độ, địa điểm khớp hoặc gần đúng với địa chỉ giao hàng

 • Sai: Nếu thông tin địa chỉ sai.

 • Bấm lại nút Hoàn thành để xác nhận đơn giao thành công

Last updated