Cài đặt Mail cho iOS

Lưu ý:

 • Mọi người dùng wifi để cài mail, không dùng 4G.

 • Nếu cài mail bị lỗi, mọi người kiểm tra kỹ lại các thông tin và thực hiện cài mail lại lần nữa.

 • Khi cài mail nên quay màn hình lại, nếu bị lỗi không xử lý được thì sẽ gửi video đó để IT hỗ trợ!

Vào Cài đặt của điện thoại, trong mục "Mail" thực hiện các bước như sau:

 • Tên máy chú thư đến/ thư đi: mail25545.maychuemail.com

 • Tên người dùng: Nhập mail công ty cung cấp

 • Mật khẩu: Nhập mật khẩu được công ty gửi về (trong khi cài, chỗ mật khẩu sẽ xuất hiện mật khẩu sẵn, xóa mật khẩu đó đi và nhập lại)

Khi cài mail thấy thông báo như hình dưới đây thì thực hiện:

 • Kiểm tra lại mail đã được cài trong mail mặc định của IOS hay chưa. Nếu có thì thực hiện xóa mail đó đi

 • Bật Wifi, kiểm tra lại mật khẩu, địa chỉ mail và tiến hành cài lại mail

 • Nếu không cài lại mail mà bấm "Có" thì người dùng sẽ không thể sử dụng mail công ty để nhận/ gửi mail đơn hàng, mail kết quả kinh doanh,...

 • Lưu ý: 1 nguyên nhân dẫn tới không cài được mail có thể do bạn copy mật khẩu nhưng thừa ký tự hoặc nhập sai mật khẩu (thường sẽ sai giữa chữ hoa và chữ thường, nhầm lẫn giữa chữ I (i hoa) và chữ l (L thường), giữa số 0 và chữ o)

Cài mail công ty @cpc1hn.com.vn làm mail mặc định trong máy khi gửi mail:

 1. Trong Cài đặt -> chọn Mail

 2. Chọn Tài khoản mặc định

 3. Tích chọn mail mà bạn muốn cài làm mặc định khi thực hiện gửi mail qua app

Lưu ý: Trên IOS chỉ gửi được mail đơn hàng qua mail mặc định. TDV cài mail vào Gmail chỉ hỗ trợ việc dễ dàng nhận mail hoặc gửi mail khi không gửi mail qua app sổ tay.

Last updated