Chạy bộ

Hoạt động thể dục thể thao của công ty

Để hưởng ứng phong trào Thể dục thể thao - Nâng cao sức khỏe, IT đã nhanh chóng xây dựng tính năng "Chạy bộ" trên app iCPC1HN để toàn thể thành viên công ty đều có thể tham gia rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, giải tỏa tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng.Tính năng "Chạy bộ" có thể:

QUY TRÌNH CHẠY BỘ/ĐI BỘ SỬ DỤNG APP ICPC1HN:

  1. Chọn tính năng "Chạy bộ" trên app

  2. Nhấn nút Chạy bộ

  3. Nhấn nút Bắt đầu => bắt đầu hành trình chạy bộ/đi bộ

Để kết thúc hành trình: Nhấn nút Tạm dừng => nhấn nút Lưu => xác nhận Hoàn thành

Anh chị sử dụng IOS cần cấp quyền truy cập "hoạt động di chuyển và thể chất" để app ghi nhận được quãng đường và bước chân. Nếu đã từ chối cần xóa app và tải lại do cơ chế hoạt động của IOS


Lưu ý: Để vừa check call, làm việc, vừa chạy bộ, anh chị thực hiện:

Last updated