Cập nhật thông tin cá nhân trên icpc1hn.work

  1. Truy cập website icpc1hn.work: https://icpc1hn.work/#/index

  2. Tài khoản là số điện thoạimật khẩu là mật khẩu đăng nhập app sổ tay iCPC1HN

  3. Đăng nhập và tiến hành hoàn thiện thông tin cá nhân

Muốn lấy Khách hàng tổ chức tại tỉnh/thành phố nào thì tại mục Địa bàn -> chọn Thêm tỉnh đó.

Last updated