Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản được IT cấp và phân quyền

Bước 2: Chọn thời gian để tìm kiếm hợp đồng

Bước 3: Tải file mẫu hợp đồng

Nếu trong máy đã lưu file hợp đồng mẫu trước đó thì có thể bỏ qua bước này

Có thể tự tạo ra file hợp đồng theo nhu cầu, tuy nhiên cần cài đặt đúng các trường thông tin để có thể sử dụng bằng phần mềm in hợp đồng

Bước 4: Tại phần mềm PrintContact, chọn Hợp đồng kê đơn cần in

Bước 5: Chọn in Hợp đồng

Bước 6: Chọn file hợp đồng mẫu (bước 3)

Bước 7: Hợp đồng được in thành công

Bước 8: Hợp đồng kê đơn được xuất ra file word với đầy đủ thông tin đã được đăng ký trên web icpc1hn.work. Kiểm tra lại thông tin file hợp đồng trước khi sử dụng.

Last updated