Xác định và lấy tọa độ khách hàng trên Google Maps

Bước 1: Mở ứng dụng Google Maps trên điện thoại hoặc tải Google Maps

Bước 2: Chọn vị trí chính xác của KH trên bản đồnhấn giữ trên màn hình tới khi xuất hiện chấm đỏ như hình. Bạn sẽ thấy tọa độ xuất hiện trên thanh tìm kiếm ở phía trên cùng.

Bước 3: Chụp lại màn hình như hình trong Bước 2 và gửi kèm Mã KH, Địa chỉ KH cho IT để IT tiến hành chỉnh sửa thông tin.

https://www.youtube.com/shorts/W_hZqjrMIcA

Last updated