Trả thưởng Poster

 • Sau khi bên Marketing dán poster sẽ tạo cho Khách hàng 1 mã QR để trả thưởng poster

 • Tới đợt trả thưởng, TDV tới Khách hàng quét mã poster rồi tiến hành đặt đơn trả thưởng

 • Đơn này phải được Marketing duyệt ảnh trước thì mới được đẩy dữ liệu sang phần mềm đơn hàng của kế toán. Lúc này, kế toán mới thấy đơn để duyệt

 • Khách hàng trả thưởng là Khách hàng của bên MKT, có thể sẽ không có trên hệ thống sổ tay của nhân viên.

Để tiến hành trả thưởng cho Khách hàng, TDV thao tác theo hướng dẫn sau:

 1. Quét mã QR tại quầy

 2. Lên đơn hàng trả thưởng

 1. Thêm ảnh Posterảnh Checkin tại quầy

 2. Thực hiện Thêm sản phẩm

 1. Tìm thêm số lượng sản phẩm vào giỏ hàng

 2. Chọn mã voucher

 • Poster đến hạn trả thưởng sẽ được đổi 1 voucher, dùng voucher để giảm tiền hàng

 • Thêm ghi chú cho đơn hàng (nếu có)

 • Tích chọn Thu tiền hàng nếu đơn hàng cần thu thêm tiền (thiếu tiền sau khi dùng voucher, cần phải thu thêm). Không cần thu thêm thì bỏ tích chọn.

 1. Bấm Đặt đơn hàng

Đơn hàng sẽ không thể đặt khi thiếu ảnh Poster và ảnh Checkin

Last updated