Cài mail Outlook cho máy tính

1. Hướng dẫn cài mail

Bước 1: Mở phần mềm Outlook. Chọn mục "Add Account" để thêm tài khoản.

Bước 2: Nhập Mail do công ty cấp -> tích chọn "Let me set up my account manually" -> Connect

Bước 3:

 1. Chọn mục IMAP

 1. Nhập mật khẩu mail được cấp

 1. Kiểm tra lại thông tin. Bấm "Done" để hoàn thành

Trong trường hợp giao diện không hiển thị như ở cách 1, thay vì chọn IMAP, mọi người chọn POP và thực hiện các thao tác dưới đây.

 1. Chọn POP

 1. Điền đầy đủ thông tin như hình dưới

 • Server: mail.cpc1hn.com.vn

 • Port: 110465 (có những máy cặp Port 110 25)

 1. Nhập Mật khẩu mail được công ty cấp -> Connect

 1. Kiểm tra thông tin, bấm "Done" để hoàn thành

2. Hướng dẫn cài thời gian load mail

Bước 1:

 • Chọn tab Send/Receive

 • Chọn mục Send/Receive Groups

 • Chọn Define Send/Receive Groups

Bước 2: Cài thông tin như ảnh dưới, sau đó bấm Close để kết thúc.

Last updated