Tạo đơn hàng trực tiếp

Đối với những đơn hàng được lên trực tiếp tại Khách hàng ( bán tại cửa hàng, đặt tại cửa hàng), TDV có thể thực hiện lên đơn theo cách sau:

(Các thao tác đặt đơn tương tự như đặt các đơn thường trên app, chỉ khác đơn hàng trực tiếp có thêm vị trí đặt đơn và ảnh chụp KH)

B1: Chọn Đơn hàng

B2: Bấm chức năng Thêm mới đơn hàng (như hình)

B3: chọn Tạo đơn hàng trực tiếp

B4: Chọn Khách hàng tổ chức cần lên đơn

Có 2 trường hợp xảy ra:

  • Vị trí hợp lệ: nếu vị trí bạn đang đứng chính xác so với vị trí của Khách hàng

  • Vị trí không hợp lệ: nếu vị trí bạn đang đứng chính xác so với vị trí của Khách hàng, hệ thống sẽ cảnh báo khoảng cách ( Không đặt được đơn trong trường hợp này)

-> Kiểm tra lại định vị hoặc kiểm tra lại vị trí Khách hàng đã thực sự chính xác chưa, báo IT

B5: Chụp ảnh Khách hàng ( biển hiệu/poster/...)

B6: Nhập đầy đủ thông tin đơn hàng

B7: Chọn Thêm sản phẩm

B8: Chọn Đặt đơn hàng để hoàn tất đơn hàng

Last updated