Quên mật khẩu

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu vào App, web icpc1hn.work, web member.cpc1n.com.vn

App sổ tay, web icpc1hn.work, web member.cpc1hn.com.vn đều dùng chung 1 tài khoản và mật khẩu duy nhất. Trường hợp quên mật khẩu, nhân viên thực hiện lấy lại mật khẩu theo cách dưới đây.

Lưu ý: Trước khi thực hiện, cần báo cáo tất cả call, tránh trường hợp mất call

  1. Truy cập vào App ICPC1HN . Chọn Quên mật khẩu

  1. Nhập Email hoặc Số điện thoại đã đăng ký để lấy lại mật khẩu . Sau khi nhập xong , ta chọn Đặt lại mật khẩu .

  1. Kiểm tra Gmail để nhận mã OTP. Nhập mã OTP vừa nhận vào để Xác thực . Sau khi nhập đúng mã OTP thì chọn Xác thực .

  1. Kiểm tra mail để nhận mật khẩu . Chọn Quay lại đăng nhập để quay về màn hình Đăng nhập

  1. Hoàn tất đăng nhập

Last updated