Quyền truy cập Vị trí, Camera, Bộ nhớ cho app iCPC1HN

Bước 1: Chọn vào Cài đặt

Bước 2: Tại đây hãy chọn vào Quyền riêng tư

Bước 3: Sau đó chọn vào Camera (hoặc Vị trí, tùy thuộc vào mục đích bạn cần cấp quyền về tính năng gì cho app)

Bước 4: Chọn ứng dụng CPC1HN mà bạn muốn cấp quyền

Last updated