Thao tác của TDV

1. Đăng ký thông tin

1.1. TDV đăng ký KH tham gia chương trình

Tại phiếu đăng ký khách hàng trưng bày GT, TDV nhập đầy đủ thông tin:

  • Thông tin khách hàng

  • Mức trả thưởng

  • Danh sách chi tiết quầy kệ (Số khung, kích thước từng khung, ghi chú và hình ảnh)

2. Check call ảnh trả thưởng

2.1. Tạo nhiệm vụ loại "Treo poster GT"

Lưu ý: Nhiệm vụ phải được quản lý duyệt trước khi TDV thực hiện check call

2.2. TDV check call ảnh tại KH

TDV thực hiện check call như các call khác (có kèm theo hình ảnh để bộ phận MKT đánh giá)

Lưu ý: Call check trong đúng loại nhiệm vụ "Treo poster GT" đã tạo như ở 2.1, call check trong các nhiệm vụ khác sẽ không được tính.

3. Đặt đơn trả thưởng

Lưu ý: Giống quy trình trả thưởng poster OTC (Quét mã QR -> Lên đơn -> Áp voucher)

Hướng dẫn đặt đơn trả thưởng Poster : Xem tại đây

Lưu ý: Đơn TDV ở trạng thái "Khác" (như hình phía trên) phải đợi MKT duyệt call ảnh (Mục 2).

Call ảnh đạt thì đơn hàng mới chuyển sang trạng thái "Chờ duyệt" (lúc này kế toán mới có thể nhìn thấy đơn và xử lý)

Last updated