Tạo đơn hàng

Để lên đơn hàng, anh (chị) TDV thực hiện theo các bước sau:

B1 & B2: Chọn Đơn hàng => Bấm + và chọn Tạo đơn hàng

B3: Chọn KHTC (Khách hàng đã được duyệt và có mã chuẩn hóa BFO)

B4: Chọn khách hàng cá nhân

B5: Nhấn nút chỉnh sửa vị trí nếu muốn chỉnh sửa vị trí giao hàng trong trường hợp khách hàng nhận hàng ở địa chỉ khác địa chỉ được lưu trên hệ thống

Cách 1:

 • Phóng to bản đồ => tìm vị trí sẽ giao hàng đến => nhấn vào vị trí để đánh dấu vị trí

 • Chỉnh sửa chính xác địa chỉ giao hàng

 • Nhấn chọn địa chỉ

Cách 2:

 • Vào google map tìm kiếm địa chỉ khách hàng => copy tọa độ khách hàng trên google map

 • Quay lại app => Nhấn nút thêm tọa độ khách hàng

 • Dán tọa độ của khách hàng vừa được copy từ google map

 • Nhấn Chọn

 • Nhấn Chọn địa chỉ

B6: Nhập đầy đủ các thông tin đơn hàng

 • Kênh bán

 • Mức độ ưu tiên

 • Hạn thanh toán

 • Nhà phân phối

 • Ship

 • Vat/Thu tiền hàng/GH ngoài giờ

B7: Chọn Thêm sản phẩm

B8: tìm và thêm số lượng sản phẩm

 • Sản phẩm: Có thể tìm theo tên hoặc theo mã sản phẩm

 • Số lượng: Sau khi chọn sản phẩm -> Nhập đủ số lượng

B9: sau khi thêm đủ sản phẩm và số lượng chọn nút quay về màn hình đặt đơn

B10: Chọn các chương trình Khuyến mãi và chính sách cho từng sản phẩm và đơn hàng

B11: Kiểm tra lại đơn hàng -> Chọn Đặt đơn hàng

B12: Gửi mail đơn hàng (bằng Mail mặc định (iOS)/ Outlook (Android))

 • Đơn hàng chưa được duyệt -> có thể Xóa

 • Xem lại Chi tiết đơn hàng có thể gửi lại mail đơn hàng

Last updated