Cắm cờ

 • Để đánh dấu Khách hàng mà mình đang chăm sóc (bán hàng), TDV có thể sử dụng tính năng "CẮM CỜ"

 • Nhiều TDV có thể cắm chung cờ tại cùng 1 KHTC (danh sách người cắm cờ hiện thị ngay dưới thông tin KHTC)

 • Khi TDV phát sinh giao dịch, hệ thống sẽ thông báo tới những người còn lại

Để thực hiện cắm cờ tại khách hàng, TDV có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn tính năng Khách hàng

 2. Trong danh sách tổ chức, chọn khách hàng cần cắm cờ

 1. Chọn Xem thêm

 2. Chọn Cắm cờ

 3. Chọn gợi ý sản phẩm cắm cờ

 1. Tích chọn sản phẩm cần cắm và xác nhận

 2. Xác nhận cắm cờ

Sau khi TDV thực hiện cắm cờ, danh sách các TDV cùng cắm cờ tại khách hàng và sản phẩm sẽ được hiện thị như hình dưới đây

Để thực hiện hủy thao tác cắm cờ tại khách hàng, TDV có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Cách 1: Hủy trên app sổ tay iCPC1HN

 • TDV vào lại phần Cắm cờ -> Bỏ tích sản phẩm cần hủy cờ -> Bấm Chọn sản phẩm

Cách 2: Hủy trên website icpc1hn.work

 1. Trong mục Khách hàng, chọn KH tổ chức

 2. Chọn biểu tượng Hủy cắm cờ

 1. Xác nhận để hoàn thành thao tác Hủy cắm cờ

Last updated