Kiểm phụ liệu

Hướng dẫn thực hiển kiểm phụ liệu trên web sanxuat.icpc1hn.work

  1. Kho phụ liệu

Có 2 cách để thực hiển kiểm PL đã nhập

Cách 1: Truy cập Kho phụ liệu -> Kiểm PL

  • Click "Quét mã": có thể quét tem con hoặc tem to để thực hiện kiểm lô hàng

  • Nếu quét đúng tem, hệ thống sẽ hiển thị phiếu kiểm phụ liệu

Cách 2: Truy cập Kho phụ liệu -> Nhập PL

  • Chọn lô phụ liệu cần thực hiện và bấm "Kiểm phụ liệu"

Lưu ý - Điền đầy đủ các thông tin & đính kèm ảnh check - Kho có thể chọn kết quả: Đạt, Không đạt, hoặc Chờ duyệt (Trạng thái Chờ duyệt thì QC hoặc RD sẽ duyệt - đánh giá) - Các lô phụ liệu ở trạng thái ĐẠT mới có thể xuất hàng - Thực hiện gửi mail tới các bên liên quan

  • Sau khi tạo phiếu thành công, hệ thống sẽ gửi mail tới các bên liên quan:

  • Phiếu vừa tạo sẽ hiển thị trên danh sách Kiểm PL, kho có thể cập nhật lại thông tin phiếu này

  1. QC hoặc RD

Với các lô phụ liệu kho đã kiểm ở trạng thái chờ duyệt, cần QC hoặc RD đánh giá lô hàng này

QC truy cập vào mục QC -> Kho PL -> Kiểm phụ liệu

RD truy cập vào mục RD -> Kiểm phụ liệu

  • Click vào nút xác nhận để đánh giá

  • QC hoặc RD có thể đánh giá Đạt, Không đạt hoặc Trả NCC

  • Lô phụ liệu ở trạng thái ĐẠT mới có thể xuất hàng

Lô phụ liệu ở trạng thái ĐẠT mới có thể xuất hàng

Last updated