Xem hợp đồng kê đơn

  1. Tại giao diện trang chủ => chọn khách hàng

  2. Chọn khách hàng có hợp đồng kê đơn

  3. Nhấn nút xem thông tin => chọn Hợp đồng kê đơn => màn hình hiển thị giao diện thông tin chi tiết hợp đồng kê đơn của khách hàng

Last updated