Coaching Call

1. Quy trình thực hiện Coaching call giữa quản lý và nhân viên:

B1: Nhân viên tạo Nhiệm vụ

B2 & B3: Quản lý lên kế hoạch Coaching call và Duyệt nhiệm vụ cho nhân viên ( Chú ý: bước này phải thực hiện trước khi nhân viên check call)

B4 & B5: Nhân viên thực hiện check call -> Báo cáo

B6: Quản lý quét mã QR để tạo coaching call với nhân viên -> Báo cáo

2. Quản lý (SS) thực hiện đăng ký lịch Coaching call trên website icpc1hn.work

Cách 1:

B1: Trong mục Chấm công -> Coaching

B2: Chọn Cá nhân

B3: Tại Lịch coaching -> bấm Đăng ký coaching

B4: Hộp thoại Đăng ký lịch coaching xuất hiện

  1. Chọn Nhân viên

  2. Chọn ngày dự kiến coaching với nhân viên đó

  3. Bấm Xác nhận

Lưu ý: Lịch coaching sẽ có hiệu lực trong 1 tuần và (+-) 2 ngày so với ngày đăng ký gặp TDV, cụ thể:

  • Ngày gặp: Thứ 4, ngày 7/6/2023

  • Hiệu lực: (+-) 2 ngày so với ngày gặp

  • Trong khoảng thời gian hiệu lực, SS có thể linh hoạt gặp TDV vào T2, T3, T4, T5, T6 mà không cần đúng ngày dự kiến

Cách 2: Đăng ký lịch Coaching call trong mục Đào tạo

B1: Trong mục Đào tạo -> Chọn Coaching -> Cá nhân

B2: Chọn Đăng ký lịch gặp

B3: Web sẽ đưa bạn quay trở về Cách 1. Tiến hành thực hiện đăng ký lịch Coaching

Last updated